Design är ett komplext område som huxflux 
kan bli enkelt.

Därför har vi designpaket

Då omvärlden förändras i snabb takt kan det vara en utmaning för företag att göra sig synliga och sticka ut på marknaden, men design och synlighet behöver inte vara så komplext som man lätt kan uppfatta det. Alla företag har sina individuella behov, både i stort och smått, och därför har vi utvecklat visuella designpaket som passar både små startups och stora etablerade företag.

Våra designlösningar ska efter vår leverans ge er, våra kunder, möjlighet att förvalta sin egen design i all sin kommunikation genom skräddarsydda mallar och guidelines.
Självklart finns vi också där som en partner på lång sikt, allt efter era behov och önskemål. 
Vi ser och förstår vikten i att förvalta och bevara en tydlig identitet.

Design behöver varken vara dyrt eller komplext, det ska bara vara rätt.

Våra tre designpaket

Flexibilitet är ett av våra ledord och vi skräddarsyr efter de behov ni har.
Plusmeny kan adderas på alla vår designpaket.

Designpaket Small

I vårt designpaket small ingår:
Logotyp, symbol, färger, typsnitt och några designskisser för inspiration av hur varumärket kan se ut i olika kontexter.

Ett enkelt toolkit (Poster) som visar vad som ingår i den grafiska profilen. Leverans filer för logotyp och symbol som ska fungera i både tryck (CMYK) och digitalt (RGB), färgkoder som är anpassade för både tryckt och digitalt bruk.

Eventuellt kan kostnad för typsnitt tillkomma.

Designpaket Medium

I vårt designpaket medium ingår:
Logotyp, symbol, färger, femte element och en enklare grafisk manual. Leverans av filer för logotyp, symbol och femte element som ska fungera för både tryck (CMYK) och digitalt (RGB), färgkoder för både tryckt och digitalt bruk.

Mallar för digitalt marknadsföringsmaterial.

Eventuellt kan kostnad för typsnitt tillkomma.

Designpaket Large

I vårt designpaket large ingår:
Logotyp, symbol, färger, femte element och en omfattande grafisk manual med regelverk och instruktioner. Leverans av filer för logotyp, symbol och femte element som ska fungera för både tryck (CMYK) och digitalt (RGB), färgkoder för både tryckt och digitalt bruk.

Mallar för analogt och digitalt marknadsföringsmaterial.

Eventuellt kan kostnad för typsnitt tillkomma.

Addera plusmeny på designpaket

“One size doesn’t fit all”. Flexibilitet är viktigt och därför finns en plusmeny tillgänglig på alla våra designpaket. Menyn är kan göras lång och är beroende på vad just ert företag behöver. Väljer ni ett av våra designpaket tar vi ett möte och ser över vad som ni önskar addera, och självklart kan visuella element läggas till vid ett senare tillfälle när behov uppstår.
Listan på några vanliga exmpel är:
– Hemsida
– Illustrationer
– Ikoner och symboler
– Office-mallar
– Bildmanér
– Animeringar
– Rörligt material (exempelvis film)
– Dokumentmallar
– Kontorsmaterial (visitkort, brevpapper och kuvert med mera)
– Mässmaterial

Självklart är inte vår plusmeny exklusiv för våra kunder som köper designpaket, utan grafiska lösningar kan också beställas helt enskilt.

Uppdatering av grafisk profil

Omvärlden förändras och moderniseras ständigt, men det behöver inte innebära att en hel visuell identitet behöver göras om, utan att vissa delar kan behöva uppdateras och anpassas för att vara rätt i tiden.

Behövs bara en logotyp?

Inga uppdrag är för små eller stora för oss. Ibland behöver företag bara en logotyp för att komma igång, att starta igång något nytt, eller påbörja en visuell förändring. Hos oss finns alltid möjlighet att bygga på eller addera visuella element under tidens gång.

Illustrationer

Illustrationer kan tillföra otroligt mycket i en visuell identitet. De kan finnas med från början när en identitet skapas, eller adderas i efterhand och utefter behov. Oavsett vilken stil och känsla man söker, så löser vi detta. Ibland inhouse eller via vårt kontaktnät av experter.

Office-mallar

Word och Powerpoint är kanske ett av de viktigaste visuella verktygen ett företag har. Kommunicera på samma sätt och hålla ihop, men också att skapa tydliga och bra presentationer.

Årsredovisning

Vi vet att den kommer varje år, tiden då årsredovisningen ska göras. Ofta brukar den komma 
i tider som är stressiga för många företag, och då är det tur att vi finns och kan hjälpa er med design och produktion. Vi har skapat många årsredovisningar genom åren och vet att det 
är ett viktigt ansikte utåt för företaget, men också en produkt som kan bli en utmärkt marknadsföringsenhet. Därför lägger vi stort fokus på design och noggrannhet så att vi kan 
skapa en årsredovisning som visuellt passar ert företag.

Design & produktion

Många av våra produktioner grundar sig i att vi också tar fram design, men sedan också producerar. För oss är det en perfekt kombination, att både få ta fram en design och därefter producera till något de ser på tv, kollar in på nätet, presenterar eller håller i handen.

Vi underlättar och ger våra kunder alla möjligheter till att förvalta sin egen produktion med eller utan oss som rådgivare. Vi erbjuder också helhetslösningar eller instick vad gäller grafisk produktion inom både analoga och digitala kanaler. Vi har ett stort nätverk och samarbetar med experter inom alla områden inom grafisk design och kommunikation. Därför vet ni som kund att ni alltid får en perfekt anpassad arbetsgrupp utefter era behov, alldeles oavsett vad den grafiska produktionen är tänkt att innehålla.

Men ibland kan det också uppstå behov i form av avlastning, förstärkning, om någon blivit sjuk, belastningen är extra hög, eller att ni behöver experthjälp utifrån, vi kan erbjuda den hjälpen på både lång och kort sikt samt på plats eller distans. Helt utefter era behov.

Ensam är inte stark

Vi som startade Huxflux har lång erfarenhet av design, produktion och varumärkestrategi. Ibland räcker det långt och i andra fall behöver arbetsgruppen breddas, och det är vår filosofi. Vi arbetar inte utefter fasta konstellationer och ser oss inte som en byrå, utan ett nätvek med experter som är helt anpassade utefter de projekt vi arbetar med.

Vår utgångspunkt är att sätta samman den absolut bästa arbetsgruppen eller experten som alltid ska leverera på vårt viktigaste värdeord: