Bostaden grafiskt material/guidelines

För fastighetsbolaget Bostaden har vi bland annat justerat deras grafiska profil och manual