Designpaket medium

I vårt designpaket medium ingår: Logotyp, symbol, färger, femte element och en enklare grafisk manual. Leverans av filer för logotyp, symbol och femte element som ska fungera för både tryck (CMYK) och digitalt (RGB), färgkoder för både tryckt och digitalt bruk.

Eventuellt kan kostnad för typsnitt tillkomma.

Kund: Enably

Enably hade precis föregåtts av en varumärkes-, och namnprocess. Efter namnbytet kommer koncernen att bestå av fyra operativa bolag (Enably Sävar AB, Enably Öhns AB, Enably Metall AB, Enably industrihus AB) som ägs av Enably Holding AB.

Efter möte med oss på Huxflux kom vi fram till att Designpaket Medium skulle passa Enably bäst.

Vi enades om några övergripande mål:


Bygga ett starkt varumärke för hela koncernen
(Branded House strategi)

Att positionera om koncernen från ”snickeri” till ”kunskapspartner”

Skapa förutsättningar för en syftesdriven verksamhet
(emotionell inrikting)

Möjliggöra effektivare digital marknadskommunikation

Tydliggöra positionen på marknaden

Enably valde att också addera PPT-mall och broschyrmaterial från vår plusmeny.

”Med stor lyhördhet för det varumärkesarbete vi genomfört 
tidigare skapade Huxflux en grafisk profil som verkligen avspeglar 
det vi vill vara.” Ulf Söderlund, Enably